Historien om Vrejlev Kloster

Profilbillede

Vrejlev Kloster var indtil Reformationen et nonnekloster af præmonstratenserordenen. Forøvrigt samme orden, som Børglum Kloster var af, blot var der munke på Børglum.

Det nøjagtige år for dets oprettelse er ukendt, men man formoder, at det var grundlagt som datterkloster af munkeklosteret Børglum kloster, hvorfra en broder 1215 var sendt til Rom, fra ordenens hovedkloster i Prémontré medbragte han en påmindelse, om ikke at optage søstre.

Formentlig har Vrejlev Kloster ikke da været oprettet, men 1254 var klostret i funktion.

1268 betænkes det i et testamente sammen med andre klostre.


Foto: Det tidlige Vrejlev Kloster 

Man tror, der med stor sandsynlighed har været oprettet et dobbeltkloster på stedet i første omgang, som sidenhen er det blevet til et nonnekloster, i forbindelse med oprettelsen af Børglum Kloster.

I spidsen for nonnerne stod en priorinde; af disse nævnes Cecilie 1335, Anne Poulsdatter 1508-36. En prior administrerede klosterets gods, og det har formentlig været en munk fra Børglum kloster. Flere af priorerne boede på Børglum kloster.

Klosteret samlede sig ikke de store godsmængder, men ejede dog af større gårde Gerndrup, Gårdbo (Horns hrd.), Hesselholt, Lindholt, Pilegård, Sindholt, Åbenterp, Agdrup, Græshede, Tjæret (nu Rønnovsholm) og Lie. 1487 og 1489 siges det, at klosteret ejede Hæstrup Kirke.


Foto: Det store kloster med egen klosterkirke.

Ved reformationen blev klosteret inddraget af kronen, som alle øvrige herregårde. Allerede på Frederik 1.s tid havde børglumbispen Stygge Krumpen det i værge; Skipper Clement forlenede det til Klaus Iversen (Dyre), men efter hans kortvarige regimente blev Vrejlev bestyret på kongens vegne af en foged.

Vestfløjen er efter en brand i 1914 genopført i middelalderlig stil med et tårn ved sydgavlen og en lav udløberfløj mod vest.

Kirken var oprindelig romansk med tre skibe, men blev ombygget i senmiddelalderen til en toskibet gotisk hallekirke med vesttårn (hallekirke er almindeligvis treskibet, men kan have op til 5 skibe).

Der har gennem tiden været mange ejere, enkelte nævnes her:
1536 Kronen
Claus Iversen Dyre
Ove Vincentsen Lunge til Tirsbæk

1540 Viborgbispen Jørgen Friis til Krastrup

1547 Aalborghus

1888 Sophie Margrethe Vilhelmine Annette baronesse Løvenskiold

1902 Kreditforeningen

1931 Fr. VII stiftelsen

1932 Svend Malthe Holst

1972 Svend Malthe Holst/Troels A. Holst

1976 Troels A. Holst

2014 Malthe C. Holst (set på tv i “Godsejerne”).

Vrejlev Kloster ejes og drives af Malthe Holst og hans familie. De er tredje generation. Malthes farfar købte godset i 1932, og Malthes far, Troels A. Holst overtog i 1976.

I 2014 blev det så Malthes tur. Der er landbrug på godset med 400 malkekøer, planteavl på godt 400 hektar og skov og natur på 40-50 hektar. Der er i alt ti ansatte til at passe landbruget. Halvdelen af planteavlen bliver til foder til køerne, mens resten er kartofler og salgsafgrøder.


Foto: Vrejlev Klosterkirke fra omkring 1200-tallet, mens klokken er fra 1400-tallet.

Til Vrejlev Kloster hører eget mejeri: Ingstrup Mejeri. Mejeriet er et tidligere andelsmejeri, som Vrejlev Kloster leverede til.

I 2009 stod mejeriet overfor at skulle lukke, men familien Holst og en gruppe investorer købte mejeriet og leverer al deres mælk dertil i dag. Konceptet er ”en gård – et mejeri” – altså at man ved nøjagtigt, hvor den mælk, der er brugt i produktet, kommer fra.

Mejeriet laver ost, smør og yoghurt, som primært sælges i detailhandlen, men en del sælges også til andre ostebutikker og restauranter.

Kilde: Birgitte Meyer