Nyheder fra Vrå

0 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vrå og omegn

Job tilbydes:
Bliv en del af døgntilbuddet Minilund - vi søger netop nu pædagoger
Vil du være med til at give borgere med demenslignende- og psykiatriske udfordringer mulighed for at mestre deres liv ud fra egne værdier og ønsker? Så er det dig, vi er på udkig efter. Minilund er et nyt tilbud for borgere med demenslidende- og psykiatriske udfordringer, hvor fokus er rettet mod mennesket, ”liv, glæde og meningsfuldhed” fremfor sygdom.Minilund er et tilbud til tre beboere, med behov for et særligt tilbud i en enhed, hvor man er adskilt fra Lundgårdens øvrige beboere. Der er tale om borgere, der har store kognitive og adfærdsmæssige udfordringer i forhold til samvær med andre og deres omgivelser. Besøg Minilund Kom og besøg os, når vi afholder åbent hus den 2. og 16. december 2021 kl. 14 – 16. Her har du mulighed for at opleve den daglige atmosfære og få et nærmere indblik i Minilund via en uforpligtende snak med afdelingsleder Finn Bernhard og medarbejdere fra Lundgården.Vi er beliggende i Ældrecenter Lundgårdens Demensby, Stadionvej 6, 9760 Vrå.Du bliver en del af team på ca. 10 medarbejdere som forventes sammensat af sygeplejersker, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter, der alle er med til at skabe en meningsfuld hverdag for mennesker med demens.Vores fælles kerneopgave er:- at sikre, at beboerne får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv. Dine arbejdsopgaver:Som pædagog efterspørges dine kompetencer, hvor du anvender social- og neuropædagogiske metoder og redskaber til at skabe en tryg og nærværende dag for beboerne i Minilunden. Du bruger i dagligdagen teoretiske og praktiske problemstillinger til at begrunde og vælge relevante tilgange til arbejdet og samspillet med beboerne. Det er derfor naturligt for dig at stille åbne og undrende spørgsmål til den daglige praksis. Du kan formidle faglige observationer og problemstillinger til dine kollegaer og i fællesskab finde løsningsmodeller via refleksion.En hverdag på Minilund På Minilund vil du opleve en varm og nærværende arbejdsplads, hvor der både drages omsorg for beboerne og kollegerne imellem. Dine arbejdsopgaver vil være mangeartede, men vores fornemmeste opgave er at støtte og vejlede beboerne, således de oplever muligheden for at vedligeholde, generhverve og/eller nyerhverve kompetencer i egen livsførelse. Det er derfor vigtigt, at du er såvel faglig som personlig stærk, rolig, rummelig, empatisk og ansvarsfuld samt har interesse for og erfaring med demente.Beboerne har ofte behov for 1-1 kontakt, hvorfor der vil være tid til at drage omsorg og nærvær og her kommer dine relationskompetencer i spil. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang og med fokus på Tom Kitwoods personcentrerede teori, således beboerne føler sig respekteret, forstået og anerkendt.Som medarbejder er du ydmyg, har respekt for beboernes selvbestemmelse, kan håndtere, rumme og mestre kaos og frustration hos beboerne.Du vil bl.a. komme til at arbejde med vejledning indenfor kost, motion, samvær og selvstændighed, da den fysiske- og psykiske sundhed og trivsel er med til at skabe glæde, frihed og gå-på-mod. Dertil kommer støtte i forbindelse med egenomsorg, praktiske gøremål, fritidsaktiviteter samt afholdelse af mødefora mm. i ønsket om inklusion og indflydelse i samfundet omkring Minilund.Ydermere har vi megen fokus på teamsamarbejde, og vi er alle ansvarlige for udførelsen af de tvær- og flerfaglige konferencer samt udarbejdelsen af handleplaner for teamet. Teamsamarbejdet er forudsætning og ansvaret skal sikre, at vi får en systematisk, struktureret og opfølgende arbejdsgang, der understøtter liv, glæde og meningsfuldhed”Alle beboerne på Minilund er unikke, og vi tager altid afsæt i den enkeltes ønsker, drømme og mål. Der vil kunne indgå dag- og aftenvagter, der vil være et fast team med nattevagt og du vil få mulighed for at byde ind med ønsker herom. Der vil være løbende supervision af personalet – vi står ikke alene med opgaverne.Vi tilbyder digEn varm og nærværende atmosfæreTid til den enkelte beboereGrundig oplæring og introduktion til arbejdet og MinilundEt tvær- og flerfagligt miljø med sparring, samarbejde og kompetenceudviklingEfteruddannelse indenfor neuropædagogik evt. på diplom niveauUdfordrende og varierende arbejdsopgaverRig mulighed for at præge samt have ansvar for arbejdsgangen og rammerneMedindflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstidVi glæder os til at høre fra dig og kig gerne forbi de dage der holdes åbent hus.Praktiske oplysninger Hvis du er interesseret i at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Finn Bernhard på tlf.: 4122 5211.Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.Ansøgningsfrist er onsdag den 5. januar 2022. Ansættelsessamtaler1. samtale afholdes mandag eller tirsdag den 10. og 11. januar 2022.Der vil evt. blive gjort brug af personprofil forud for 2. samtale. Tilbagemelding i forbindelse med personprofil vil finde sted i perioden mellem 1. og 2. samtale. Evt. 2. samtale afholdes mandag eller tirsdag den 24. og 25. januar 2022.Hjørring Kommune har røgfri arbejdstid Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden - hverken inde eller ude. Læs mere her: Røgfri arbejdstid.Du sender din ansøgning, CV og relevante bilag via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen ved at trykke på knappen "Send ansøgning".Minilund Minilund er et døgntilbud for borgere med demenslignende- og psykiatriske udfordringer, der har store kognitive og adfærdsmæssige udfordringer. Vores kerneopgave er at sikre, at beboerne får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv. Minilund er forankret i Lundgårdens Demensby, hvor de fysiske rammer udgør tre boliger, som alle har adgang til Minilunds fællesarealer. Der etableres desuden et stort udenomsareal gennem beboernes egne terrasser samt et større grønt område med forskellige miljøer, stier mm. Der sikres et trygt og demensvenligt miljø, hvor beboerne frit kan færdes. Derfor vil der være afskærmning i forhold til de øvrige afdelinger på Lundgården og udenomsarealerne. De fysiske rammer skal generelt være fleksible, således de kan tilpasses og rumme de beboere, der har særlige behov i forbindelse med daglige aktiviteter. Dog vil nogle rum have et bestemt formål, således beboerne oplever en fast struktur – eksempelvis køkken, dagligstue mm.
Hjørring Kommune
Indrykket 25. november på JobNet
Job tilbydes:
Bliv en del af døgntilbuddet Minilund - vi søger netop nu sygeplejersker
Vil du være med til at give borgere med demenslignende- og psykiatriske udfordringer mulighed for at mestre deres liv ud fra egne værdier og ønsker? Så er det dig, vi er på udkig efter. Minilund er et nyt tilbud for borgere med demenslidende- og psykiatriske udfordringer, hvor fokus er rettet mod mennesket, ”liv, glæde og meningsfuldhed” fremfor sygdom.Minilund er et tilbud til tre beboere, med behov for et særligt tilbud i en enhed, hvor man er adskilt fra Lundgårdens øvrige beboere. Der er tale om borgere, der har store kognitive og adfærdsmæssige udfordringer i forhold til samvær med andre og deres omgivelser. Besøg Minilund Kom og besøg os, når vi afholder åbent hus den 2. og 16. december 2021 kl. 14 – 16. Her har du mulighed for at opleve den daglige atmosfære og få et nærmere indblik i Minilund via en uforpligtende snak med afdelingsleder Finn Bernhard og medarbejdere fra Lundgården.Vi er beliggende i Ældrecenter Lundgårdens Demensby, Stadionvej 6, 9760 Vrå.Du bliver en del af team på ca. 10 medarbejdere som forventes sammensat af sygeplejersker, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter, der alle er med til at skabe en meningsfuld hverdag for mennesker med demens.Vores fælles kerneopgave er:- at sikre, at beboerne får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv.Dine arbejdsopgaverSom sygeplejerske vil dine opgaver været centreret omkring håndtering af kompleks sygepleje såsom gerontologi, psykiatri, geriatri og palliative pleje, hvor du har det sygeplejefaglige overblik. Du har en neuropædagogisk og rehabiliterende tilgang til beboerne og arbejder ud fra "det hele menneske".Du er engageret og tager ansvar for høj sygeplejefaglig kvalitet i teamet, udviklingen af praksis og værdsætter tværfagligt samarbejde og vidensdeling højt. Du er derfor god til at tage medansvar for teamets fælles opgaveløsning på tværs af fagligheder og ser muligheder i en foranderlig hverdag.En hverdag på Minilund På Minilund vil du opleve en varm og nærværende arbejdsplads, hvor der både drages omsorg for beboerne og kollegerne imellem. Dine arbejdsopgaver vil være mangeartede, men vores fornemmeste opgave er at støtte og vejlede beboerne, således de oplever muligheden for at vedligeholde, generhverve og/eller nyerhverve kompetencer i egen livsførelse. Det er derfor vigtigt, at du er såvel faglig som personlig stærk, rolig, rummelig, empatisk og ansvarsfuld samt har interesse for og erfaring med demente.Beboerne har ofte behov for 1-1 kontakt, hvorfor der vil være tid til at drage omsorg og nærvær og her kommer dine relationskompetencer i spil. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang og med fokus på Tom Kitwoods personcentrerede teori, således beboerne føler sig respekteret, forstået og anerkendt.Som medarbejder er du ydmyg, har respekt for beboernes selvbestemmelse, kan håndtere, rumme og mestre kaos og frustration hos beboerne.Du vil bl.a. komme til at arbejde med vejledning indenfor kost, motion, samvær og selvstændighed, da den fysiske- og psykiske sundhed og trivsel er med til at skabe glæde, frihed og gå-på-mod. Dertil kommer støtte i forbindelse med egenomsorg, praktiske gøremål, fritidsaktiviteter samt afholdelse af mødefora mm. i ønsket om inklusion og indflydelse i samfundet omkring Minilund.Ydermere har vi megen fokus på teamsamarbejde, og vi er alle ansvarlige for udførelsen af de tvær- og flerfaglige konferencer samt udarbejdelsen af handleplaner for teamet. Teamsamarbejdet er forudsætning og ansvaret skal sikre, at vi får en systematisk, struktureret og opfølgende arbejdsgang, der understøtter liv, glæde og meningsfuldhed”Alle beboerne på Minilund er unikke, og vi tager altid afsæt i den enkeltes ønsker, drømme og mål. Der vil kunne indgå dag- og aftenvagter, der vil være et fast team med nattevagt og du vil få mulighed for at byde ind med ønsker herom. Der vil være løbende supervision af personalet – vi står ikke alene med opgaverne.Vi tilbyder digEn varm og nærværende atmosfæreTid til den enkelte beboereGrundig oplæring og introduktion til arbejdet og MinilundEt tvær- og flerfagligt miljø med sparring, samarbejde og kompetenceudviklingEfteruddannelse indenfor neuropædagogik evt. på diplom niveauUdfordrende og varierende arbejdsopgaverRig mulighed for at præge samt have ansvar for arbejdsgangen og rammerneMedindflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstidVi glæder os til at høre fra dig og kig gerne forbi de dage der holdes åbent hus. Praktiske oplysninger Hvis du er interesseret i at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Finn Bernhard på tlf.: 4122 5211.Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.Ansøgningsfrist er onsdag den 5. januar 2022. Ansættelsessamtaler1. samtale afholdes mandag eller tirsdag den 10. og 11. januar 2022.Der vil evt. blive gjort brug af personprofil forud for 2. samtale. Tilbagemelding i forbindelse med personprofil vil finde sted i perioden mellem 1. og 2. samtale. Evt. 2. samtale afholdes mandag og tirsdag den 24. og 25. januar 2022.Hjørring Kommune har røgfri arbejdstid Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden - hverken inde eller ude. Læs mere her: Røgfri arbejdstid.Du sender din ansøgning, CV og relevante bilag via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen ved at trykke på knappen "Send ansøgning".Minilund Minilund er et døgntilbud for borgere med demenslignende- og psykiatriske udfordringer, der har store kognitive og adfærdsmæssige udfordringer. Vores kerneopgave er at sikre, at beboerne får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv. Minilund er forankret i Lundgårdens Demensby, hvor de fysiske rammer udgør tre boliger, som alle har adgang til Minilunds fællesarealer. Der etableres desuden et stort udenomsareal gennem beboernes egne terrasser samt et større grønt område med forskellige miljøer, stier mm. Der sikres et trygt og demensvenligt miljø, hvor beboerne frit kan færdes. Derfor vil der være afskærmning i forhold til de øvrige afdelinger på Lundgården og udenomsarealerne. De fysiske rammer skal generelt være fleksible, således de kan tilpasses og rumme de beboere, der har særlige behov i forbindelse med daglige aktiviteter. Dog vil nogle rum have et bestemt formål, således beboerne oplever en fast struktur – eksempelvis køkken, dagligstue mm.
Hjørring Kommune
Indrykket 25. november på JobNet
Job tilbydes:
Mekaniker eller handyman søges
Hos Holt Auto & Maskinhandel søger vi 1-2 nye kollegaer til vores værksted/klargøring.   Vi forestiller os at du har tidligere erfaring som altmuligmand/mekaniker/værkfører, gerne indenfor landbrugs- og entreprenørmaskiner.   Derudover forventer vi at du: Er glad, udadvendt og stabil Har erfaring med reparation af landbrugs- og/eller entreprenørmaskiner Kan arbejde selvstændigt og selv at løse problemer når de opstår Engelsk til husbehov Stort kørekort C er en fordel Truckcertifikat er en fordel På sigt, selv kan stå for kundekontakten (lave aftaler om reparationer mm.), hvis du ønsker det. På sigt, selv kan bestille reservedele (herunder opfyldning af lagervare), hvis du ønsker det   Dit job vil primært bestå af: Reparationer af landbrugs- og entreprenørmaskiner Klargøring og montering af nye og brugte maskiner Bestilling af reservedele samt bestilling af lagervarer Med tiden, planlægning af arbejdsdagen for ansatte på værkstedet (hvis du ønsker det)   Stillingen er fast, 37 t./uge. Deltid kan også være en mulighed hvis du ønsker det.   Du kan også være selvstændig med eget CVR nr. som vil arbejde for os på regning.   Løn efter kvalifikationer.   Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.   Holt Auto & Maskinhandel er en mindre maskinhandel beliggende på Holtevej syd for Vrå. Vi har mere end 45 års erfaring indenfor salg af nye og brugte maskiner til landbrug og entreprenør. Herudover tilbyder vi reparationer af maskiner på vores værksted. Virksomheden har pt. 4 ansatte. - Henrik (ejer) står primært for salg og kundekontakt. - Heine (Henrik far, tidligere ejer) står for alle små praktiske ting i hverdagen, f.eks. pakning af paller, fragt af maskiner mm. - Morten er altmuligmand på værkstedet. - Helle er på kontoret og står for pasning af hjemmeside samt diverse kontoropgaver.   Vi kan tilbyde vores nye kollega en meget fleksibel arbejdsplads med stor indflydelse på eget arbejde. Vi vil naturligvis tilbyde relevant efteruddannelse/kurser.   Du kan se mere om virksomheden på vores hjemmeside www.autoplustraktor.dk   Ansøgning, CV samt relevante bilag kan fremsendes på mail til info@autoplustraktor.dk Du er også velkommen til at møde personligt op med en ansøgning.   Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Henrik Lindegaard på tlf. 21 78 29 69 (tast 1)
HOLT AUTO & MASKINHANDEL ApS
Indrykket 26. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk