Nyt fra borgmesteren

Foto: Hjørring Kommune. Borgmester, Søren Smalbro

Efteråret er over os, og det betyder ikke alene farverige blade og hyggelige stunder foran pejsen, men også tiden, hvor de kommunale budgetter skal landes. I Hjørring Kommune har vi netop sat to streger under en aftale om de kommende års budget – fra 2024-2027.

Årets budget er resultatet af bred politisk enighed, med et meget stort flertal bag sig. Selvom det står på fundamentet af sidste års besparelser, hvoraf udmøntningen stadig er i fuld gang, har vi heldigvis undgået at skulle finde nye besparelser i år.

Vi kan dog ikke undsige os, at den kommunale økonomi fortsat er stram, og som ansvarlig forligskreds har målet derfor været at skabe de bedst mulige forudsætninger for en robust økonomi.

Et af midlerne til at opnå det er at lave en lånesammensætning, hvor vi afdrager tre kroner for hver lånte krone. Det kan lyde barskt her og nu, men det vil give luft og øget råderum for kommunen på den lange bane. Det er fornuftigt at gøre, og det står vi alle i budgetforligskredsen på mål for.

På trods af den stramme økonomiske situation har vi skabt muligheden for at investere i folkeskolens almenområde, ligesom vi også har været i stand til at trække nogle af de værste tidsler ud i forbindelse med budgetlægningen.

Til Den Blå Sociale Café, som i den seneste tid har været genstand for megen debat, afsætter vi 400.000 kroner i årlig støtte – foreløbigt over de næste fire år og i tråd med Blå Kors' eget ønske.

Vi har også bevaret støtten til RAV, et populært tilbud for yngre demente og deres pårørende, med en årlig bevilling på 400.000 kroner.

Vendelbohus får en ny bevilling på 150.000 kroner årligt, og vi er vidende om, at der parallelt arbejdes med forskellige former for støtte, så kulturstedet sikres en fremtidig stabil drift. Vi vil også fortsat yde kommunalt tilskud til Kunstbygningen i Vrå.

Hirtshals som universitetsby
Udover et solidt budget har vi også grund til at være stolte af, at DTU netop har etableret sig med to nye uddannelser i Hirtshals. Med en ny kandidatuddannelse i "Bæredygtigt fiskeri og akvakultur" samt en diplom-ingeniøruddannelse i "Fiskeri-teknologi," markerer vi os nu med egentlige universitetsuddannelser i Hjørring Kommune.

Dette er et skridt fremad i vores bestræbelser på at være den førende uddannelseskommune i Vendsyssel, og det åbner op for mange spændende perspektiver og muligheder – på tværs af hele kommunen.

Fiskeriet har altid været en hjørnesten i områdets erhvervsstruktur, og er en branche, der fortsætter med at udvikle sig.

Vi ser nu opdræt af fisk på land, akvakultur, og nye erhverv, der forarbejder spildprodukter til højværdi-produkter. Her spiller DTU en central rolle med deres forskning og videnformidling, som vil komme vores erhvervsliv og hele vores samfund til gavn.

Lad os gøre vores bedste for at integrere DTU-uddannelserne godt i vores kommune og byde dem og de mange nye studerende velkommen. Jeg håber, at vi får et fremtidigt godt samarbejde og mange positive resultater af denne spændende udvikling.

Tro det eller lad være; efteråret er her snart. Jeg vil derfor gerne ønske de af jer, som er så heldige, at kunne holde fri, en rigtig god efterårsferie, når den tid kommer. Tag jer tid til at nyde naturen, tilbringe tid med familien og oplev det, vores smukke kommune har at byde på.

God fornøjelse og godt efterår til jer alle.

Kilde: Hjørring Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.