Hjørring Kommune lancerer specialiseret psykiatriteam til støtte for psykisk udfordrede børn og unge

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Hjørring Kommune lancerer i dag et spritnyt psykiatriteam målrettet børn og unge i alderen 6 til 18 år, der kæmper med psykiske udfordringer og mistrivsel. Dette nye tiltag henvender sig til børn og unge, der er under udredning i psykiatrien, har en psykiatrisk diagnose, eller hvis psykiske udfordringer negativt påvirker deres trivsel og udvikling.

Det nye Psykiatriteam vil rådgive og assistere børnene og deres familier med at skabe struktur og overblik over de indsatser og muligheder til rådighed for barnet eller den unge. Derudover vil teamet kontaktperson for psykiatri, skole, kommune og frivillige organisationer.

Baggrunden for denne nye indsats er en trist realitet, hvor 75% af de adspurgte forældre ikke modtager nogen hjælp hverken fra regional psykiatri eller kommune til at navigere i sundhedssystemet.

Familier vil blive tilknyttet en "Familieguide", som vil hjælpe med at koordinere mellem fagpersonerne, både kommunale og regionale, samt de frivillige tilbud, som familien samarbejder med.

Målet med denne indsats er at aflaste familierne, som oven i deres bekymringer ved at have et barn, der mistrives psykisk, også er presset af selv at skulle navigere i junglen af tilbud og indsatser.

Det nye Psykiatriteam vil også hjælpe med at forebygge, at psykisk mistrivsel blandt de unge udvikler sig til alvorlige psykiske lidelser senere i livet. Målet for teamet er, at den enkelte unge får opfyldt sin drøm om job og uddannelse og "det gode liv", også selvom de har en psykiatrisk diagnose.

Det er vigtigt at bemærke, at Psykiatriteamet er åbent for alle.


http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/jan/nyt-psykiatriteam-skal-hjaelpe-boern-og-unge-med-psykisk-mistrivsel
Kilde: Hjørring Kommune