Hjørring Kommune evaluerer omfattende borgersvar i forbindelse med store solceller- og vindmølle-projekter

Foto: Hjørring kommune.
dato

Hjørring Kommunes planer om solcelle- og vindmølle-projekter skal gennem grundig evaluering

Hjørring Kommune, kendt for sin progressive miljøpolitik, har for nylig gennemgået en intensiv debatperiode angående de fremsatte forslag om 34 nye områder, som skal rumme solceller og vindmøller. Disse offentlige diskussioner er en vigtig del af kommunens tilgang til at sikre brede og varierede perspektiver på miljøprojekter, og de tog plads i løbet af efteråret.

I løbet af debatperioden blev der samlet et imponerende antal høringssvar - omkring 1.150. Disse svar, sammen med alle de reviderede ansøgninger, er nu blevet gennemgået og vurderet nøje af kommunens embedsmænd.

Dette arbejde, hvis formål er at sikre behørigt fokus og prioriteter inden for disse miljøprojekter, har medført en ny vurdering af alle frembragte forslag. Det er en vigtig del af Hjørring Kommunes mål om at være en foregangskommune inden for vedvarende energi, og det viser deres engagement i at høre deres borgeres stemme.

Den næste vigtige dato i denne proces er den 28. februar. Det er her, at Hjørring Byråd skal træffe en afgørende beslutning: skal der udarbejdes en lokalplan og miljøvurdering for hvert enkelt af disse projekter? Afgørelsen er en nøglekomponent i kommunens overordnede åbenlyse mål om bæredygtig udvikling.

Informationen om denne intervention blev offentliggjort den 13. februar 2024, og det markerer et afgørende punkt i kommunens planer om at fremme uafhængig og vedvarende energiproduktion.

http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/feb/solcelle-og-vindmoelleprojekter-paa-byraadsmoedet-28-marts

Kilde: Hjørring kommune