Fængende forskningsprojekt modtager støtte til at forbedre idrætsundervisning for børn med særlige behov

Foto: Hjørring Kommune.
dato

'Bevægende idræt', et ambitiøst forskningsprojekt, stiler efter at gøre idrætsundervisningen mere inkluderende for børn med særlige behov.

Projektet er et samarbejde mellem tre professionshøjskoler, Nationalt Forskningscenter for udsatte børn og unge, fire kommuner og seks skoler. Det er finansieret af Novo Nordisk og strækker sig over en periode på tre år fra 2023 til 2025.

Drevet af en vision om at optimere idrætsundervisningen for børn med særlige behov, 'Bevægende idræt' tager fat i denne udfordring ved at implementere metoden af co-teaching. Co-teaching, som primær pædagogisk indsats, har til formål at skabe en mere inkluderende og tilpasset læringmiljø til disse elever.

Projektet har også indført løbende workshops for de deltagende lærere og pædagoger. Disse workshops tjener som et platform for faglig udvikling og erfaringsudveksling. Derudover er der planer om at udarbejde en e-guide, der lister egnede idrætsfritidstilbud specifikt designet til elever med særlige behov.

De foreløbige resultater fra 'Bevægende idræt' viser, at projektet allerede bærer frugt. Der observeres en markant forskel i oplevelsen af idrætsundervisningen mellem børn med og uden særlige behov. Dette antyder, at den tilpassede tilgang til undervisning gør en positiv forskel.

Projektlederen er lektor og Ph.d. Anette Bentholm fra UCN. Hun leder forskerne og pædagogerne, der arbejder hårdt for at gøre 'Bevægende idræt' succesfuld og givende for alle involverede parter.

Kommunerne Vordingborg, Sønderborg, Hjørring og Aalborg deltager i projektet. Deres engagement og samarbejde er afgørende for gennemførelsen af denne vigtige forskning, der har potentialet til at forme fremtiden for inkluderende idrætsundervisning i Danmark.


http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/feb/bevaegende-idraet-styrker-idraetsundervisningen-for-boern-med-saerlige-behov
Kilde: Hjørring Kommune